Golopentia_1998/118: Love countercharm scenario: Against the Zburator

Collected in: Ilfov (Muntenia); at Bucharest

Muntenia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: [None]

Informant: Neaga (baba descântătoarea); M, Illiterate

Translator(s): Sanda Golopentia, W. R.

Reference(s): Teodorescu_1885 p. 379-380

Timing & Setting: 3 days [V] Other (Tuesday and Friday when the market is breaking) [T]

Inventory Items

 

Other (Levisticum officinale (leuştean, lovage)) [T]

 

Other (Centaurea banatica (drăgani, ?)) [T]

 

Other (Gratiola officinalis, Ajuga laxmanni (avrămeasă, cristineasă, hedge/water hyssop)) [T]

 

Other (Valeriana dioica, V. officinalis (odolean, valerian, allheal)) [T]

Plants

Mandrake (Atropa belladona (mătrăgună, banewort)) [V]

 

Other (Dracaena draco (sînge-de-nouă fraţi, resin)) [V]

 

Other (Doronicum austriacum, Sedum acre, S. rosea, Carlina acaulis (iarba ciutei, leopard's abne, roseroot)) [V]

 

Esoteric (Lathraea squamaria, Aseprula odorata, Pteridium aquilinum (muma-pădurii, sweet woodruff, bracken)) [V]

 

Esoteric (unstarted water) [T]

 

Holy (incense, myrrh, great myrrh, dust from Bible pages) [T]

 

Holy ( icons) [T]

 

Esoteric (new big pot, pills with holy things) [T]

Objects

Esoteric (pots) [V]


The Charm (Romanian):

[Bărbatul, femeia, flăcăul sau fata se zice că are lipitură atunci când dimineața se scoală cu vinețele pe corp, fără puteri, sdrobit de osteneală. Se crede că lipitura la femei vine din Zburător și anume din frică, după vro sperietură.

Zburătorul e descris, după credința populară, ca un spirit rău, ca un smeu, care intră noaptea pe coș sub formă de șarpe și cu aparința de flacăre. Zburătorul chinuiește toată noaptea pe femeia sau fata care are lipitură, căci simte pe corp ca o mare greutate, mușcături, ciupieli, gâdilături. Femeia măritată naște copilul mort: de aci însemnătatea și căutarea celor ce știu să descânte și să scalde de lipitură. Acum patruzeci și cinci sau cincizeci de ani, plata moașelor cu această meserie consta din 2 rubiele, mai pe urmă din 12 lei vechi, în fine dintr-un icosar.

Această credință a inspirat lui Ion Eliade Rădulescu poezia intitulată Zburătorul .

În contra lipiturii și Zburătorului, se fac scăldături cu următoarele nouă feluri de plante: avrămeasă, cristineasă, drăgan, leuștean și odolean, mătrăgună, sânge-de-nouă-frați, iarba-ciutei și muma-pădurii. Aceste plante și rădăcini sînt adunate de babe sau țigance, în luna lui mai, de prin păduri și de pe câmpuri. Cu apa neîncepută, în care sânt fierte într-o căldare, se scaldă bolnava în zilele, de marți și vineri pe timpul când se sparge târgul (în București oborul ), iar scăldătura se aruncă larăspântii, cu o mare oală nouă, în trei zile și pronunțându-se versurile care urmează. Apoi se fac și hapuri cu lucruri zise sfinte , adică cutămâie, smirnă, mir mare, târnoseală, praf de foi sfințite; se pun la icoane pe timpul cît femeia e însărcinată, iar cînd naște și pînă iese la molitfă , peste patruzeci de zile,ia cîte două hapuri, după ce se închină și face cîte cincisprezece mătanii.]

Cum se sparge târgul
(cum se sparge oborul)
așa să se spargă faptul
și lipitura
și Zburătorul.
Cum se sparg oalele
așa să se spargă farmecele
și lipitura
și Zburătorul.
Cum se răspândesc răspântiele
așa să se risipească vrajele
și lipitura
și Zburătorul.

The Charm (English translation):

[Men, women, young men or young girls are said to have a glueing when they wake up in the morning with bruises on their body, powerless, crushed by tiredness. It is believed that glueing in women is caused by the Zburător 1 and originates in fear, after some scare.

The Zburator is described, according to folk belief, as an evil spirit, dragon-like, which comes down the chimney during the night in the shape of a snake or of a flame. The Zburator tortures the woman or the young girl who has a glueing throughout the night; she feels a great weight as well as bites, pinches, and ticklings on her body. Married women risk having miscarriages, hence the importance of and demand for those who know how to make charms and to bathe against glueing. Forty-five or fifty years ago, you paid old women in this profession two rubiele, later on twelve old lei, and finally one icosar. 2 :P This belief inspired Ion Eliade Rădulescu's poem The Zburator.

To protect against glueing and the Zburator you bathe with the following nine sorts of plants: hedge hyssop, water hyssop, drăgan, lovage and allheal, mandrake, resin, roseroot, and woodruff. These plants and roots are gathered from woods and fields by old women and Gypsies, during the month of May. The sick woman bathes on Tuesdays or Fridays, when the market (the cattle fair in Bucharest) is breaking with a bucket of unstarted water in which those plants have been boiled; after bathing, the water is thrown out at a crossroad from a big new pot, during three days, while saying the formula below. One also makes pills with holy things: that is with incense, myrrh, great myrrh, tîrnoseală and dust from Bible pages; those are put near the icons during the pregnancy of the woman and, from the moment she gives birth until she goes to church, forty days later, she takes two pills after crossing herself and prostrating herself fifteen times.]

As the market is breaking up
(as the cattle market is breaking up)
so may the fapt
and the glueings
and the Zburator break up.
As pots break
so may the spells
and the glueings
and the Zburator break.
As crossroads spread out in all directions
so may the spells
and the glueings
and the Zburator scatter out in all directions.

[modified on: 31 May 2006 18:38:43 by Sanda Golopentia]