Golopentia_1998/103: Love charm scenario: For beauty and love; against hate (gathering all the loves; washing all hate)

Collected in: Dolj (Oltenia); at Craiova

Oltenia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de dragoste (for love)

Informant: Paraschiva Alexandrescu (G.); F age NNN, Illiterate

Translator(s): W. R., Sanda Golopentia

Reference(s): Laugier p. 134-135

Timing & Setting: [None] [V] [None] [T]

Inventory Items

Auxiliaries

Religious (Holy Mother Sunday) [V]

 

Supernatural (She's (3 înse)) [V]

Plants

Basil (cluster) [V]

 

peony (peonies) [V]

Substances

Holy (holy oil) [V]

 

Silver [V]

 

Impure (fuel (befueled)) [V]

 

Water/Dew (from the Jordan) [V]

 

Love (loves (the)) [V]

Objects

Precious/Valued (bed of gold, staff of silver, gilded door, chair of wax) [V]

 

Negative (skin (goat; flaking; wolf); droppings (of a black hen)) [V]

 

Esoteric (shoelaces (cat); red silk, skirt with twigs and tiny stars) [V]

 

Resounding objects (bells (tolling of)) [V]

 

Esoteric (egg bursting to pieces in the fire) [V]


The Charm (Romanian):

Astăzi de dimineață
din pat de aur mă sculai
și în toiag de argint mă răzmai.
Pe ușă poleită că plecai
și dragostile că le adunai
și în astă apă le băgai
cu stebla de busuioc le împreunai.
și strânsei dragostile
de la nouăzeci și nouă de fete mari
de la nouăzeci și nouă de flăcăi rari
le strânsei și le adunai
și în astă apă le băgai.
Maica Sfânta Duminică
din cer că mă auzi
din cer se coborî
și de mînă că mă luă
și din gură mă întrebă
— Ce te olicăi cutare
ce te vaiți?
— Cum nu m-aș olicăi?
Cum nu m-aș văita?
Că pe mine
m-au urât streinii
streinii și vecinii
m-a urât și bun și rău
m-a urât și cutare al meu.
— Ia nu te mai olicăi
nu te mai văieta
că eu de mâna dreaptă te-oi lua
și în juru lui Iordan te-oi băga.
și cu stebla de busuioc
peste trupu tot
te-oi spăla și te-oi curăța
și ți-oi lua după cap
piei de țap
și ți-oi lua după nas
piei de ras
și ți-oi lua după trup
piei de lup
și ți-oi lua după picioare
scuturătură de găină neagră
și după tălpile picioarelor
nojiță de mâță
și ți-oi pune în doi umeri
doi luceferi
și ți-oi face sprâncene de mir
cine în ochi te-a vedea să se mire.
Și să fie auzită și văzută
ca un soare
când răsare
ca bujoru când înfloare
ca argintu la Domnie
ca calu la herghelie
ca mătasa roșie în prăvălie.
Câți pe dinainte ț-or trece
inima din ei să sece.
înaintea lui când ai râdea
mărgăritar înflorit ai revărsa.
Și al doilea plecai
și spre soare-răsare că apucai
și trei inse că întâlnii
și de mînă că mă luară
în juru lu Iordan mă băgară.
Cu stebla de busuioc
peste trupu tot
mă spălară și mă curățară
și îmi luară
după cap
piei de țap
după nas
piei de ras
după trup
piei de lup
după picioare
scuturătură de găină neagră
după tălpile picioarelor
nojiță de mâță.
Una fu frumoasă
îmi dete frumusețea ei;
una fu blândă
îmi dete blândețea ei.
Una fu din soare
îmi dete strălucirea ei.
Și îmi zise ca să fiu înaintea lui
ca lumina soarelui.
și îmi făcură scaun de ceară
cine ochii mi-o vedea
să mă ia
și îmi făcură sprîncene de mir
cine ochii mi-o vedea
să se mire
și îmi puseră în preajma poalelor
nuiele
numai stele mărunțele
să se uite lumea și țara la ele.
și tu să fii înaintea lui
ca lumina soarelui.
Ca un soare
când răsare
ca bujoru când înfloare
ca argintu la Domnie
ca calu la herghelie
ca mătasa roșie în prăvălie.
Când pe dinaintea mea o trece
inima din el să sece
gura când o deșchidea
să-i amoartă în fața mea.
Cum plesnește ou în foc
și sare în toate părțile
așa să plesnească cutare
după ochii mei
după gura mea
după mâini, după picioare
după tot ce am sub soare.
Cum ascultă lumea
la trasu clopotelor
la versu păsărilor
la cântatu cucilor
așa să asculte cutare
la mine
la glasu meu
la vorba mea
la sfatu meu.
Cum plesnește ou în foc
așa să plesnească cutare.
Pe dinainte-mi când o trece
inima din el să sece
și eu să fiu înaintea lui
ca lumina soarelui.
Ca un soare
când răsare
ca bujoru când înfloare
ca argintu la Domnie
ca calu la herghelie
ca mătasa roșie la prăvălie.
și altele femei să i se pară
păcură păcurită
numai eu să-i par
frumoasă strălucită.

The Charm (English translation):

Today in the morning
I got up from a bed of gold
leaned upon a staff of silver
went out a gilded door
gathered the loves
thrust them into this water
and stirred them with the basil cluster.
I gathered the loves
from ninety-nine virgins
from ninety-nine rare young men
picked them, gathered them
and thrust them into this water.
Holy Mother Sunday
heard me from heaven
came down from heaven
took me by the hand
and asked me with her mouth:
— N, why do you lament
why do you wail?
— How can I not lament
how can I not wail?
For strangers
hated me
strangers and neighbors
good people and bad
even N hated me.
— Now, lament no more
wail no more
for I'll take you by the right hand
and set you by the Jordan
I'll wash and cleanse you
with a cluster of basil
over your whole body
I'll take goat skin
off your head
I'll take flaking skin
off your nose
I'll take wolf skin
off your body
I'll take a black hen's droppings
off your legs
and cat shoelaces
off the soles of your feet
I'll put two morning stars
upon your two shoulders
and I'll make you eyebrows of holy oil
so whoever sees you will be amazed.
Let her be heard and seen
like a sun
when it rises
like a peony when it blossoms
like silver at court
like a horse at a studbarn
like red silk in a shop.
Whoever passes in front of you
may their hearts ache inside of them.
When you laugh in front of them
you'll pour forth blossoming lilies of the valley.
I left a second time
set out toward the rising sun
and I met with three She's.
They took me by the hand
set me by the Jordan
washed and cleansed
my whole body
with the cluster of basil
and took
goat skin
off my head
flaking skin
off my nose
wolf skin
off my body
droppings of a black hen
off my legs
cat shoelaces
off the soles of my feet.
One was beautiful
she gave me her beauty
one was gentle
she gave me her gentleness
one was from the sun
she gave me her brilliance
and told me to be like sunlight
in front of him.
And they made me a chair of wax 1
so whoever sees my eyes
will take me
and they made me eyebrows of holy oil
so whoever sees my eyes
will be amazed
and they put twigs
and tiny stars 2
all over my skirt
so the whole world would look at them.
May you be for him
like sunlight
like a sun
when it rises
like a peony when it blossoms
like silver at court
like a horse at a studbarn
like red silk in a shop.
When he passes in front of me
may his heart ache inside of him
when he opens his mouth
may it go numb in front of me.
As the egg bursts to pieces in the fire
and spurts in all directions
so may N burst to pieces
for my eyes
for my mouth
for my hands, for my legs
for all I have under the sun.
As the world listens
to the tolling of the bells
to the call of the birds
to the singing of the cuckoos
so may N listen
to me
to my voice
to my words
to my speech.
As the egg bursts to pieces in the fire
so may N burst to pieces
when he passes in front of me
may his heart ache inside of him
and may I be for him
like sunlight
like a sun
when it rises
like a peony when it blossoms
like silver at court
like a horse at a studbarn
like red silk in a shop.
May other women seem to him
like befueled fuel
may I alone seem to him
beautiful and brilliant.

[modified on: 31 May 2006 18:38:42 by Sanda Golopentia]