Golopentia_1998/099: Love charm scenario: For love

Collected in Basarabia; at Cornova' (Orhei')

Basarabia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de dragoste (for love)

Informant: Zoița Botnaru; F

Translator(s): W. R., Sanda Golopentia

Reference(s): Cristescu_1984 p. 147-148

Timing & Setting: Sunday before sunrise [V] Other (Saturday evening towards Sunday) [T]

Inventory Items

 

Holy ((holy) water) [T]

 

Holy (icons) [T]

Objects

Holy (holy icon) [V]

 

Esoteric (windows, door, banner) [V]


The Charm (Romanian):

în aghiasmă pusă-n vas, sâmbătă sara spre duminecă. Duminecă dimineața păn-a nu răsări soarele te rogi la icoane și spui:

Cum nu poț fără sfânta icoană
așa să nu poț fără mine.
șî cum nu poate omu trăi fără fereste
așa s'nu poată cutare făr di mine.
Cum luninează fereștile
așa să luninez io naintea lui.
șî cum nu poț fără ușă iși afară
așa să nu poată iel bea șî mânca făr de mine.

Te speli cu apa, o arunci în răsăritul soarelui pe casă, pe-o poiată șî zâci:

Să răsaie inima-ntr-însu
după cum răsare soarele
la apa aiasta.
Cum stă steagu la casa cuiva
cân moare șineva
șî să niară cu toții
că iaca o murit
așa să răsaie inima-ntr-însu
cân m-a vide pe mine.

Faci trei duminici la rând. Pui o iconiță cu Maica Domnului deasupra aghiăsmii șeleia, sâmbătă sara, șî fata vine duminică dimineața, ia apa, după ce s-a rugat la icoană.

The Charm (English translation):

In holy water that has been put in a jar on Saturday evening, toward Sunday. Sunday morning, before the sun has risen, you pray before the icons and say:

As one can't live without the holy icon
may you be unable to live without me.
And as one can't live without windows
may N be unable to live without me.
Just as windows bring in the light
so may I bring light to him.
And as you can't go out without a door
may he be unable to drink and eat without me.

You wash yourself with the water, and while the sun is rising, toss it on the house or on a shed and say:

May his heart rise up in him
as the sun rises
on this water.
And just as a banner is placed on the house
when someone has died
and all stand wide-eyed together
thinking 'Look, he is dead!'
so may his heart rise in him
the moment he looks at me.

You do this three Sundays in a row. You put a small icon of the Mother of the Lord above the holy water on Saturday evening, and on Sunday morning the girl comes and takes the water after she has prayed before the icon.


[modified on: 31 May 2006 18:38:42 by Sanda Golopentia]