Golopentia_1998/072: Love charm scenario: For fate (bringing one's fated spouse)

Collected in: Dolj (Oltenia); at Damian'

Oltenia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de dragoste (for love)

Informant: Rada Răceanca (baba); F age NNN

Translator(s): Sanda Golopentia, Catherine Sama

Reference(s): Laugier_1925 p. 133-134; Golopentia_1998 072, p. 215-217

Timing & Setting: night and evening [V] Other (morning) [T]

Inventory Items

 

Other (Crataegus monogyna (mărăcine, briar)) [T]

 

prickling plants [T]

 

Other (blood) [T]

Substances

Meat/Flesh/Blood (fated spouse's lip clotted with blood) [V]

 

Esoteric (new brick, wedded knife) [T]

Objects

Clothes (socks, belt, drawers, shirt, cap) [V]

 

Esoteric (kerchief turned into a rooster, hearth) [V]

Animal

Domestic negative (dogs) [V]


The Charm (Romanian):

Mă sculai
mă simnicai
suflând și chirăind.
M-a urât maica
m-a urât taica
m-a urât toată lumea
de la răsărit la apus
mai ales scrisa, ursita
de la ursători ursată
de la Dumnezeu sfântu dată.
La noapte în vis să te visez
mâine vie să te văz
să te cunosc.
O să arunc o basma pe coș
tu să te faci un cocoș
cu patruzeci și patru de aripi
cu patruzeci și patru de ghiară
cu patruzeci și patru de ciocuri
cu patruzeci și patru de coade.
Cu ciocul să-l (o) ciocăniți
cu aripele să-l (o) plezniți
la cutare să-l (o) porniți
cu ghiarele să-l (o) sgâriați
la cutare să-l (o) mânați
până la cutare în vatră să-l (o) aduceți
și după urmă să-l (o) împingeți.
Să vie cu gura căscată
cu limba aridicată
cu buza crăpată
de sânge închegată.
Lui cutare să i se aprindă
picioarele în ciorapi
ciorapii în picioare
brâul pe șale
șalele pe brâu
ismenele în cur
curul în ismene
cămașa de spinare (pe trup)
capul în căciulă (basma)
căciula (basmaua) de cap.

[Pe o cărămidă nouă, se face chip de om ce însușește scrisa sau scrisul și, descântând, se tot înțeapă cu un cuțit cununat acel chip de pe cărămidă. Se descântă seara, pe vatra focului. După terminare, se învelește cărămida în foc, zicând:]

Focule, eu nu te-nvălesc să te stingi
ci te-nvălesc să te-aprinzi.
Să se aprinză inima
în scrisa (scrisul) cutăruia
și să vie peste dealuri
peste văi, prin mărăcini
prin ciulini
prin sat
fără sfat
prin câini
fără ciomag
prin lume
fără vorbă
prin vii neculese
prin fete frumoase
prin văduve grase
să vină țipând
și chirăind.
Să nu-i dea a sta
să nu-i dea a mînca
până la scrisa lui (ei) n-o pleca.

The Charm (English translation):

I woke up
and crossed myself 1
gasping and shrieking.
Mother hated me
Father hated me
the whole world hated me
from east to west
most of all my destined, my fated one
forefated by the Fates
given by holy God.
Let me dream of you in a dream tonight
see you in the flesh tomorrow
know you.
I'll throw a kerchief down the chimney
you, turn into a rooster
with forty-four wings
with forty-four claws
with forty-four beaks
with forty-four tails.
Peck him 2
with your beak
smite him with your wings
steer him toward N
scratch him with your claws
drive him to N
bring him to the hearth at N's
and push him from behind.
Let him come with mouth agape
with tongue lifted
with lip cracked
clotted with blood.
Let N's feet
burn in his socks
and his socks on his feet
his belt on his middle
and his middle on his belt 3
his drawers on his ass
and his ass in his drawers
his shirt on his back
his head in his cap 4
and his cap on his head

[On a new brick, you draw a human image which represents the destined one (female or male) and, while say- ing the charm, you keep pricking that image on the brick with a wedded knife. You charm in the evening, at the hearth. When you finish, you put the brick in the fire and say:]

Fire, I'm not wrapping you so that you burn out
but I'm wrapping you so that you light up.
Let the heart of N's destined one
be kindled
and let him come over hills
over valleys, through briars
through thistles
through the village
without talking
among dogs
without a club
through the world
without a word
through vines unharvested
among beautiful girls
among buxom widows
let him come shrieking
and screaming.
Let him not want to sit
let him not want to eat
till he sets out for his destined one.

[modified on: 31 May 2006 18:38:41 by Sanda Golopentia]