Golopentia_1998/059: Love countercharm scenario: Against hate and fate (undoing and turning back a hate or fate charm)

Collected in: Vaslui (Moldova); at Huși

Moldova Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: desfăcătură, ursită, fapt (undoing, fate, fapt)

Informant: Unknown

Translator(s): L. A., Sanda Golopentia

Reference(s): Pasculescu_1908 p. 137; Gorovei_1931 p. 285-286; Golopentia_1998 059, p. 188-190

Timing & Setting: [None] [V] Other (morning) [T]

Inventory Items

 

Silver [T]

 

Water/Dew [T]


The Charm (Romanian):

Cine mi-a făcut cu două mâini uscate
eu îmi desfac cu trei verzi.
Cine mi-a făcut cu cinci uscate
eu îmi desfac cu cinci verzi.
...
Cine mi-a făcut cu șase uscate
eu îmi desfac cu opt verzi
și cu a mele zece
să-i stea inima tot rece
celui care mi-a dat
celui care mi-a aruncat.
— Bună dimineața, apă curgătoare.
— Mulțămesc dumitale, cutare
șezi la noi, dacă ai venit.
— Eu n-am venit să șed
ci am auzit că ai trei fete:
una te spală
una te mătură
și una te toarce.
Cea ce spală, să mă spele
de fapt, de dat
de pe fața mea
de pe vorbirea mea
de pe statul meu
de pe hainele mele.
Aceea care mătură, să-mi măture
datul, faptul, urâciunea
din fața mea
de pe vorbirea mea
de pe statul meu
de pe hainele mele.
Iar cea care toarce, să-l întoarcă
să-l ducă, să-l lepede
datul, faptul
în vorbă-i
în haină-i
în fața lui
în ușa lui.
— Bună dimineață, apă albă mergătoare.
— Mulțămescu-ți dumitale, cutare.
Șezi la noi, dacă ai venit.
— Eu nu șed
că n-am venit să stau
ci am auzit că ai o cățelușă
de linge și perie.
Să mi-o dai, mă rog
să-mi lingă faptul
datul
ura
mâra
gâra.
Să o lingă de pe mine
și de pe hainele mele
și de pe cărările mele
de prin blidurile mele
de prin colțurile casei mele.
Să se ducă din vad în vad
pân la al noulea sat
și să se ducă să borască
pe capul cui mi-a dat.
Acolo să se borască
în vatra lor
în haina lor
în fața lor.
Iar de-o fi de la Dumnezeu
să se ducă pe văi și pe pârău.
și eu să rămîn curată, luminată
ca argintul strecurat.

The Charm (English translation):

Whoever worked on me with two withered hands
I undo with three green ones.
Whoever worked on me with five withered hands
I undo it with five green ones.
...
Whoever worked on me with six withered hands
I undo it with eight green ones
and with my ten fingers
may the heart stay ever cold
within the one who gave this to me
within the one who cast this on me.
— Good morning, flowing water.
— Thank you, N
sit with us, since you've come.
— I didn't come to sit
but I heard you have three daughters:
one washes for you
one sweeps for you
and one spins for you.
The one who washes, let her wash
the fapt and the givings from me
from my face
from my speech
from my carriage
from my clothes.
The one who sweeps, let her sweep
the giving, the fapt, the hatefulness
from my face
from my speech
from my carriage
from my clothes.
The one who spins, let her turn them
take them and cast them
the givings, the fapt
into his speech
into his clothes
onto his face
onto his door.
— Good morning, white walking water.
— Thank you, N.
Sit with us, since you've come.
— I won't sit
for I didn't come to sit
but I heard you have a little she-dog
that licks and brushes. 1
Give her to me, I pray you
so she will lick off the fapt
the givings
the hate
the growls
the howls. 2
Have her lick them off me 3
off my clothes
and off my footpaths
off my dishes
off the corners of my house.
Let her go from ford to ford
as far as the ninth village
let her go and vomit
on the head of who cast on me.
There let her vomit
in their hearth
on their clothes
in their face.
And if it came from the Lord
let it flow on valleys and brooks.
And let me remain clean, luminous
like strained silver.

[modified on: 31 May 2006 18:38:41 by Sanda Golopentia]