Golopentia_1998/052: Love countercharm scenario: Against hate (undoing a hate charm)

Collected in Basarabia; at Cornova' (Orhei')

Basarabia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de ură, desfacere de urât (for hate, to undo hate)

Informant: Anica Poiată (unknown); F age NNN

Translator(s): W. R., Sanda Golopentia

Reference(s): Cristescu_1984 p. 156

Timing & Setting: [None] [V] Sunrise (before sunrise) [T]

Inventory Items

 

Water/Dew [T]


The Charm (Romanian):

[Anica Morărița a învățat-o.] Dacă te-o urî bărbatu, s'te duși la fântână, pui mâinile așa [în crușe] și spui:

— Bună dimineața, apă albă!
— Mulțămăsc, Anică neagră!
— Nu-s neagră
niș de soare
niș de foc.
Da-s neagră
că ni-o făcut cutare.

Pui mâinile cruciș șî deasupra apii dzâși:

Ie-ni fașe c-o mână
Da io-ni desfac cu doo
da ie-m fașe cu trei,
da io-ni desfac cu patru.
(șî tot ieu mai mult cu una păr'la noo.)
Io-ni desfac cu noo
șî cu mâinile-amîndoo.

Șî desfași mîinile. Ș-apăi iei apă ne-nșepută, păr'nu răsare soarele, te speli pe față și bei.

The Charm (English translation):

[Anica Moraritsa taught her.] If your husband begins to hate you, go to the well, place your hands like this [crossed], and say:

— Good morning, White Water!
— Thank you, Dark Anica!
— I am not dark
from sun
or from fire.
But I am dark
because N worked on me.

Then you put your hands, still crossed, over the water and say:

She does it to me with one hand
but I undo it with two
she does it to me with three hands
but I undo it with four
(And I'll always have one more, and so on up to nine.)
I undo it with nine
and with both of my hands.

Here you drop your hands. And then you take unstarted water, just before sunrise, and wash your face with it and drink.


[modified on: 31 May 2006 18:38:41 by Sanda Golopentia]