Golopentia_1998/034: Love countercharm scenario: Against hate (undoing a hate charm)

Collected in: Bistrița-Năsăud (Transilvania) by Ștefania Cristescu; at Șanț

Transilvania Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de joc (for a dance)

Informant: Sânia Filipoi (living on Ulița Mare); F age 61, Literate

Translator(s): Sanda Golopentia, W. R.

Reference(s): Golopentia_1998/034 p. 113–115

Timing & Setting: [None] [V] [None] [T]

Inventory Items

 

Basil [T]

 

Silver [T]

 

Holy oil [T]

 

Gold [T]

 

Wine [T]

Substances

Water/Dew [V]

 

Resounding objects (toaca) [T]


The Charm (Romanian):

Descânț pentru fete la joc:

Duminecă dimineața m-am sculat
mai dimineață decît toaca
decât sculările
și cântările
decât fată frumoasă
decât alta de casă.
La râu am plecat
la râu de jin
cu vaduri de mir
cu stâlpări de bosâioc
cu ocoale de joc
mândru să mă spăl
și să mă limpezăsc.
Nu m-am putu spăla
nu m-am putu limpezî
că de picioare m-am trezât
împedecată
de mânuri legată
de gur-amuțâtă
de nas cârnită
de oci orbgită
de sprâncene borzocită
de păru capului încâlcită.
Plâns-am cu plâns mare
până-n ceri
șî m-o audzât Maica Domnului
din poarta ceriului:
— șe te cânț, Ștefănie
șe te dăulești?
— Cum n-oi plânje
cum nu m-oi dăoli?
Că duminica dimineața m-am trezât
de picioare-mpedecată
de mânuri legată
de gur-amuțâtă
de nas cârnită
de oci orbgită
de sprâncene borzoșâtă
de păru capului încâlcită.
— Taci, nu te cânta, Ștefănie mândră și frumoasă
că de mâna dreaptă te-oi loa
șî-n apa Iordanului te-oi băga
tare mândru te-oi spăla
șî din față
șî din dos
cum să-ț șie de folos.
Ștefănia să rămâie mândră și curată
ca arjintu șel curat
ca auru străcurat
Dumnedzău cum o lăsat-o.
Di pi ie să să ducă
tătă ura
șî făcătura
șî toate datele
de la tăte suratele.

Descânț în apă cu struț de bosâioc or flori. Spui vorbele de trei ori și apăi te speli cu apa și te duci la joc.

The Charm (English translation):

You say this charm for girls when they go to dance.

Sunday morning I woke up
before the oaca
before the wakings
and the songs
before the beautiful girl
before the stay-at-home. 1
I set out for the river
for the river of wine
with shallows of holy oil
with fronds of basil 2
with rings for dancing
to wash myself gently
and to cleanse myself.
I could not wash myself
I could not cleanse myself
for I woke up with my feet
hobbled
with my hands tied
with my mouth muted
with my nose cropped
with my eyes blinded
with my eyebrows roughened
with the hairs of my head all tangled.
I cried a huge cry
up to heaven
and the Mother of the Lord heard me
from the gates of heaven.
— Why are you crying, Stefania 3
why are you wailing? 4
— How could I not cry
how could I not wail?
Since Sunday morning I woke up
with my legs hobbled
with my hands tied
with my mouth muted
with my nose cropped
with my eyes blinded
with my eyebrows roughened
with the hairs of my head all tangled.
— Hush, don't cry, proud handsome Stefania
for I'll take you by your right hand
and I'll dip you in the river Jordan
I'll wash you very gently
face
and back
so the washing serves your need.
Let Stefania stay handsome and clean
as pure silver
as strained gold
the way God let her be.
Away from her go
all the hate
all the workings
and all the givings
from all the sisters. 5

You make the charm in water with a cluster of basil or flowers. You say the words three times, then wash with the water and go to the dance.


[modified on: 31 May 2006 18:38:40 by Sanda Golopentia]