Golopentia_1998/030: Love charm and countercharm scenario: For beauty, love and fate; against hate

Collected in: Gorj (Oltenia) by Ștefania Cristescu; at Runcu

Oltenia Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: descântec de dragoste (love charm)

Informant: Maria Arbagic (Constantin); F age 67, Illiterate

Translator(s): Sanda Golopentia, W. R.

Reference(s): Golopentia_1998 030, p. 104-106

Timing & Setting: [None]; River (source) (Adam's ford; Jordan's river) [V] three times, Tuesday (n the morning, "when the day goes ahead") [T]

Inventory Items

Auxiliaries

Water (Great Lady Water) [V]

 

Basil [T]

 

Water/Dew (water from a river (in a bottle)) [T]

Substances

Water/Dew (from Adam's ford, from Jordan's river) [V]

 

Gold [V]

 

Milk (breast-milk) [V]

 

Holy (church with priest; house with candle) [T]

 

Esoteric (a piece of lint from the young man's clothes) [T]


The Charm (Romanian):

— Bună zâua, apă mare
Doamnă mare.
— Mai șez de hodine!
— N-am venit să hodin
ș-am venit să iau apă
de la vadu lu Adam
de la râu lu Iordan.
Mama m-o urât
tata m-o urât
lumea toată m-o urât.
— Ia apă de la vadu lu Adam
de la râu lu Iordan
să ti-aurești
să te-ndrăgostești.
Am loat dragostea
de la noo fete mari
de la noo neveste tinere
de la noo vaci cu vițăi
de la noo oi cu miei.
Cum zbiară oile după miei
așa să zbiere preascrisa iei după iea
cum zbiară vacile după vițăi
așa să zbiere și preascrisa iei
să n-aibă stare
să n-aibă răbdare
păn pe dînsa o găsi-o.
Cum nu poate biserică fără popă
și fără lume
să nu poată preascrisa iei fără ia
să n-aibă stare
să n-aibă răbdare.
Cum zbiară copilu după țâță
așa să zbiere dânsu după preascrisa lui.
Cum nu poate fără lumânare-n casă
nici fără dânsa la masă.

[Apa pentru descântec o ia dintr-un râu, o pune în sticlă și o descântă cu busuioc. Spune de trei ori descântecul de dragoste. Dacă fata are o scamă de pe hainele băiatului o pune și pe aceasta în apă. Cu această apă e bine ca fata să se stropească înainte de întâlnirea ei cu băiatul, și mai ales să caute a-i turna acestuia apa într-o băutură sau altceva. Dacă ai reușit să-i dai de trei ori să bea din această apă, băiatul vine el singur. E bine să descânți de dragoste marțea, dimineața — cân merge ziua înainte .Descântecul ca și procedeul îl știe informatoarea de la mama ei, acum moartă și de la niște mătușe ale ei. Crede în puterea descântecului.]

The Charm (English translation):

— Good day, great water
great Lady.
— Stay a while and rest.
— I didn't come to rest
I came to fetch water
from Adam's ford
from Jordan's river.
Mother hated me
Father hated me
all the world hated me.
— Fetch water from Adam's ford
from Jordan's river
to turn into gold
to fall in love. 1
I took the love
from nine young girls
from nine young wives
from nine cows with calves
from nine ewes with lambs.
As ewes bleat after lambs
so let her predestined one bleat after her 2
as cows low after calves
so let her predestined one low also.
Let him have no rest
let him have no patience
until he finds her.
As a church can't do without a priest
or without people
let her predestined one be unable to live without her.
Let him have no rest
let him have no patience.
As a baby screams for suckling
so let him scream for his predestined one.
As he can't do without a candle in the house
neither can he do without her at the table.

[She takes the water for the charm from a river, puts it in a bottle and charms it with basil. She says the love charm three times. If the young girl has a piece of lint from the clothes of the young man, she puts it in the water as well. It is good for the girl to sprinkle herself with this water before meeting with the young man and it is particularly important that she try to pour the water in his drink or food. If you have succeeded in getting him to drink from this water three times, the young man comes on his own. It is good to say charms for love on Tuesday, in the morning, "when the day goes ahead." The informant knows the charm and the procedure from her deceased mother and from some of her aunts. She believes in the power of the charm.]


[modified on: 31 May 2006 21:04:55 by Sanda Golopentia]