Golopentia_1998/029: Love countercharm scenario: Against hate (undoing a hate charm)

Collected in: Bistrița-Năsăud (Transilvania) by Ștefania Cristescu; at Șanț

Transilvania Detail Map
charm text

Collector's Categorization: [None]

Local Designation: de urât (for hate)

Informant: Cristina Sas (unknown); F age 43, Literate

Translator(s): Sanda Golopentia, W. R.

Reference(s): Golopentia_1998 029, p. 102-103

Timing & Setting: implicit, early morning; before going to dance [V] once (implicit), Sunrise (early morning) [T]

Inventory Items

Auxiliaries

Water (Holy and handsome walking water (river)) [V]

 

Basil (cluster of basil) [T]

Plants

Basil (Lord Christ's basil) [V]

 

Water/Dew (water from the river) [T]

 

Pure (bread and salt) [T]

Substances

Impure (rust (from the stones); mud (from the logs)) [V]

 

Love (many loves(?)) [V]


The Charm (Romanian):

La o fată care i-e urât, să scoală de noapte, să duce la apă și ia pită și sare-n mână și zice:

Bună dimineața, apă mîndră
mărgătoare
te cinstesc cu pită și cu sare
să mă cinstești cu cinste
și cu plăcerea ceai mare.

Fata are-on struț de bosîioc în mâna dreaptă. Pornește doi pași pe apă la deal și dzâce:

Sfântă apă mândră
mărgătoare
ce vii de la sfântu soare
spală-mă de ură
și de făcătură.
Mă spală și mă limpesăște
și mă curățăște
cum spceli pcetrile de rugină
și lemnele de tină.
Că ieu încă mă spăl mîndru
și frumos
cu struțu Domnului Hristos
(dă cu bosâiocu pe obraz)
și din față și din dos
ca să-mi hie de folos.
(și-apoi mai pășește doi pași:)
Sfântă apă mândră și curată
ce-i în fundu tău
(dă pe obraji în jos cu apa)
să hie pe fața me
și pe trupu meu
ce-i pe fața me
și pe trupu meu
să margă, apă-n fundu tău.
(și-apă să uită pe apă-n sus cu ochii)
Uiuiu, râuț de munte
cel ce vii cu dragosti multe
ieu mă rog râule țâie
să-mni dai dragostile mnie.

Și-apoi să mai spală pe obradz și pleacă acasă. Apa-n cofă o duce acasă; cân mere la joc să spală.

The Charm (English translation):

A girl who is weary, she arises early, goes to the river and takes bread and salt in her hand and says:

Good morning, you handsome
walking river
I honor you with bread and salt
honor me with honor
and with the great pleasure.

The girl has a cluster of basil in her right hand. She takes two steps upstream and says:

Holy and handsome
walking water
you who come from the holy sun
wash hate from me
and workings.
Wash me, rinse me
and cleanse me
as you wash rust from the stones
and mud from the logs.
For I in turn wash myself handsomely
and beautifully
with Lord Christ's basil 1
(she touches her cheek with the basil)
both on my face and on my back
to make it useful to me.
(And then she takes two more steps)
Holy water, handsome and clean
what is down at your bottom
(she wipes her cheeks downwards with water)
let it be on my face
and on my body
what is on my face
and on my body
let it go, water, down to your bottom.
(And then she turns her eyes upstream:) 2
Halloo, halloo little mountain river
you who come with many loves
I pray to you, river
that you may give me the loves.

And then she washes her face once more and goes home. The water in the bucket she carries home; when she goes to the dance, she washes with it.


[modified on: 31 May 2006 20:22:16 by Sanda Golopentia]