Conclusiones CM publice disputandae

prefatioannot

secundum doctrinam latinorumannot

arrow

1. Alberti Magniannot

arrow

2. Thomae Aquinatisannot

arrow

3. Francisci de Maironisannot

arrow

4. Iohannis Scotiannot

arrow

5. Henrici Gandavensisannot

arrow

6. Egidii Romaniannot

secundum doctrinam Arabumannot

arrow

7. Avenroisannot

arrow

8. Avicennaeannot

arrow

9. Alpharabiiannot

arrow

10. Isaac Narbonensisannot

arrow

11. Abumaronis Babyloniiannot

arrow

12. Moysis Aegyptiiannot

arrow

13. Maumethis Tolletiniannot

arrow

14. Avempacis Arabisannot

secundum Graecosannot

arrow

15. Theophrastiannot

arrow

16. Ammoniiannot

arrow

17. Simpliciiannot

arrow

18. Alexandri Aphrodiseiannot

arrow

19. Themistiiannot

secundum doctrinam Platonicorumannot

arrow

20. Plotini Aegyptiiannot

arrow

21. Adelandi Arabisannot

arrow

22. Porphyrii Tyriiannot

arrow

23. Iamblici Chalcideiannot

arrow

24. Procli Lyciiannot

[ ]

arrow

25. Pythagoraeannot

arrow

26. Chaldeorum theologorumannot

arrow

27. Mercurii Trismegisti Aegyptiiannot

arrow

28. Cabalistarumannot

    1. Sicut homoannot

    2. Novem suntannot

    3. Quamvis nomenannot

    4. Peccatum Adaeannot

    5. Cum arboreannot

    6. Magnus aquiloannot

    7. Cum dicitannot

    8. Animae aannot

    9. Per sexannot

    10. Rectius diciturannot

    11. Dictum estannot

    12. Verum eritannot

    13. Qui noveritannot

    14. Qui noveritannot

    15. Nisi nomenannot

    16. Omnes anteannot

    17. Ubicunque inannot

    18. Qui mediaannot

    19. Eaedem suntannot

    20. Cum fietannot

    21. Qui scietannot

    22. Licet fiatannot

    23. Supra proprietatemannot

    24. Cum dixitannot

    25. Idem estannot

    26. Quod dixitannot

    27. Sicut congregatioannot

    28. Per volatileannot

    29. Nomen deiannot

    30. Nullus angelusannot

    31. Data estannot

    32. Ideo circumcisioannot

    33. Nullae suntannot

    34. Qui intellexeritannot

    35. Nulla resannot

    36. Peccatum Soddomaeannot

    37. Per secretumannot

    38. Sicut extrinsecusannot

    39. Ex praecedentiannot

    40. Quotienscunque ignoramusannot

    41. Omnis animaannot

    42. Ideo Iosephannot

    43. Ideo Moysisannot

    44. Cum animaannot

    45. Sapientes Israhelannot

    46. Non puniturannot

    47. Per dictionemannot

secundum opinionem propriam

arrow

1. paradoxe numero xvii

arrow

2. philosophice numero lxxxannot

arrow

3. paradoxe numero lxxiannot

arrow

4. in theologia numero xxxiannot

arrow

5. lxii in doctrina platonisannot

arrow

6. in doctrina abucaten avenanannot

arrow

7. de mathematicis numero lxxxvannot

arrow

7a. questionesannot

arrow

8. xv de intelligentia ...annot

arrow

9. magicae numero xxviannot

arrow

10. xxxi intelligendi hymnos orpheiannot

arrow

11. cabalisticae numero lxxiannot

colophon

announcement

registrumannot

trailer

corrigenda

previous next

Prev

Next

conclusiones cabalistice nume|ro .xlvii. secundum secretam |doctrinam sapientum hebreo|rum cabalistarum quorum me|moria sit semper in bonum.

annotated I.28.1. Sicut homo et sacerdos inferior sacrificat deo animas animali|um irrationalium: ita Michael sacerdos superior sacrificat ani|mas animalium rationalium.

annotated I.28.2. Novem sunt angelorum hierarchiae quarum nomina. Cheru|bim. Seraphim. Hasmalim. Haiot. Aralim. Tarsisim. Ophanim. |Tephsraim. Isim.

annotated I.28.3. Quamvis nomen ineffabile sit proprietas clementiae: negan|dum tamen non est quin contineat proprietatem iudicii.

annotated I.28.4. Peccatum Adae fuit truncatio regni a coeteris plantis.

annotated I.28.5. Cum arbore scientiae boni et mali in qua peccavit primus ho|mo creavit deus soeculum.

annotated I.28.6. Magnus aquilo fons est animarum omnium simpliciter sicut |alii dies quarundam et non omnium.

annotated I.28.7. Cum dicit Salomon in oratione sua in libro Regum. Exaudi |o: coelum: per coelum lineam viridem debemus intelligere quae |gyrat universum.

annotated I.28.8. Animae a tertio lumine ad quartam diem: et inde ad quintam |descendunt: inde exeuntes corporis noctem subintrant.

annotated I.28.9. Per sex dies geneseos habemus intelligere sex extremitates |aedificii procedentes a Bresith: sicut procedunt cedri a Libano.

annotated I.28.10. Rectius dicitur quod paradisus sit totum aedificium quam quod sit deci|ma: et in medio eius est collocatus magnus Adam: qui est Tiphe|ret.

annotated I.28.11. Dictum est ex Heden exire fluvium qui dividitur in quatuor |capita ad significandum quod ex secunda numeratione procedit ter|tia: quae in quartam: quintam: sextam et decimam dividitur.

annotated I.28.12. Verum erit omnia pendere ex fato: si per fatum: fatum supre|mum intellexerimus.

annotated I.28.13. Qui noverit in Cabala mysterium portarum intelligentiae: |cognoscet mysterium magni Iobelei.

annotated I.28.14. Qui noverit proprietatem meridionalem in dextrali coordi|natione: sciet cur omnis profectio Abraam semper fit versus au|strum.

annotated I.28.15. Nisi nomen Abraam [gap for Greek or Hebrew word] id est he addita fuisset: Abraam |non generasset.

annotated I.28.16. Omnes ante Moysen prophetarunt per cervam unicornem.

annotated I.28.17. Ubicunque in scriptura fit mentio amoris maris: et feminae: no|bis mystice designatur coniuncto Tipheret et Chieneseth Isra|hel: vel Beth et Tipheret.

annotated I.28.18. Qui media nocte cum Tipheret copulabitur: prospera erit ei |omnis generatio.

annotated I.28.19. Eaedem sunt litterae nominis cacodemonis qui est princeps mun|di huius et nominis dei Triagrammaton: et qui sciverit ordina|re transpositionem deducet unum ex alio.

annotated I.28.20. Cum fiet lux speculi non lucentis sicut speculi lucentis: erit nox |sicut dies ut dicit David.

annotated I.28.21. Qui sciet proprietatem quae est secretum tenebrarum: sciet cur |mali demones plus in nocte quam die nocent.

annotated I.28.22. Licet fiat multiplex coordinatio curruum: tamen inquantum |attinet ad phylatteriorum mysterium duo sunt currus ordinan|di: ita ut ex secunda: tertia: quarta: quinta: fiat unus currus: et |sunt quatuor phylatteria quae induit Vau: et ex sexta: septima: |octava et nona fit secundus currus: et sunt phylatteria quae indu|it ultima He.

annotated I.28.23. Supra proprietatem penitentiae non est utendum verbo dixit.

annotated I.28.24. Cum dixit .Iob. qui facit pacem in excelsis suis: aquam intelle|xit australem et ignem septentrionalem: et praefectos illorum de |quibus non est ultra dicendum.

annotated I.28.25. Idem est bresith id est in principio creavit: ac si dixisset in sapien|tia creavit.

annotated I.28.26. Quod dixit anchelos chaldeus becadmim id est cum aeternis vel |peraeterna: triginta duas vias sapientiae intellexit.

annotated I.28.27. Sicut congregatio aquarum est iustus: ita mare ad quod ten|dunt omnia flumina est divinitas.

annotated I.28.28. Per volatile quod creatum est die quinta: debemus intellige|re angelos mundanos qui hominibus apparent: non eos qui non |apparent nisi in spiritu.

annotated I.28.29. Nomen dei quatuor litterarum: quod est ex mem: sade: pe: et sa|de: regno Davidisdebet appropriari.

annotated I.28.30. Nullus angelus habens sex alas unquam transformatur.

annotated I.28.31. Data est circumcisio ad liberationem a virtutibus immundis |quae in circuitu ambulant.

annotated I.28.32. Ideo circumcisio fit octava die: quia est superior quam sponsa uni|versalizata.

annotated I.28.33. Nullae sunt litterae in tota lege quae in formis: coniunctioni|bus: separationibus: tortuositate: directione: defectu: superabun|dantia: minoritate: maioritate: coronatione: clausura: apertura: |et ordine: decem numerationum secreta non manifestent.

annotated I.28.34. Qui intellexerit cur sit dictum quod Moyses abscondit faciem su|am: et quod Ezechias vertit facies suas ad parietem: sciet quae esse de|beat orantis habitudo et dispositio.

annotated I.28.35. Nulla res spiritualis descendens inferius operatur sine indu|mento.

annotated I.28.36. Peccatum Soddomae: fuit per truncationem ultimae plantae.

annotated I.28.37. Per secretum orationis antelucanae: nihil aliud debemus intel|ligere quam proprietatem pietatis.

annotated I.28.38. Sicut extrinsecus timor est inferior amore: ita intrinsecus est |superior amore.

annotated I.28.39. Ex praecedenti conclusione intelligitur cur in Genesi a timore |laudatur Abraam: quem tamen scimus per proprietatem pieta|tis omnia fecisse ex amore.

annotated I.28.40. Quotienscunque ignoramus proprietatem a qua est influxus |super petitione quam petimus: ad dominum naris recurrendum |est.

annotated I.28.41. Omnis anima bona: est anima nova veniens ab oriente.

annotated I.28.42. Ideo Ioseph ossibus tantum sepultus est et non corpore quia |eius ossa erant virtutes et militie arboris superioris vocati Sadich |influentis ad terram superiorem.

annotated I.28.43. Ideo Moysis sepulchrum nemo novit: quia exaltatus est in Io|beleo superiore: et super Iobeleum misit radices suas.

annotated I.28.44. Cum anima comprehenderit quicquid poterit comprehende|re: et coniungetur animae superiori: expoliabit indumentum terrenum a |se: et extirpabitur de loco suo et coniungetur cum divinitate.

annotated I.28.45. Sapientes Israhel post cessationem prophetiae per spiritum: pro|phetarunt per filiam vocis.

annotated I.28.46. Non punitur Rex terrae in terra: quin prius humilietur mili|tia coelestis in coelo.

annotated I.28.47. Per dictionem Amen ordo habetur expressus quomodo |numerationum procedant influxus.

Annotations

Sort by:

 

All: CUARENTA Y SIETE CONCLUSIONES CABALÍSTICAS SEGÚN LA SECRETA DOCTRINA DE LOS SABIOS HEBREOS CABALISTAS, CUYA MEMORIA SIEMPRE SE ENCUENTRA EN EL BIEN.