Conclusiones CM publice disputandae

prefatioannot

secundum doctrinam latinorumannot

arrow

1. Alberti Magniannot

arrow

2. Thomae Aquinatisannot

arrow

3. Francisci de Maironisannot

arrow

4. Iohannis Scotiannot

arrow

5. Henrici Gandavensisannot

arrow

6. Egidii Romaniannot

secundum doctrinam Arabumannot

arrow

7. Avenroisannot

arrow

8. Avicennaeannot

arrow

9. Alpharabiiannot

arrow

10. Isaac Narbonensisannot

arrow

11. Abumaronis Babyloniiannot

arrow

12. Moysis Aegyptiiannot

arrow

13. Maumethis Tolletiniannot

arrow

14. Avempacis Arabisannot

secundum Graecosannot

arrow

15. Theophrastiannot

arrow

16. Ammoniiannot

arrow

17. Simpliciiannot

arrow

18. Alexandri Aphrodiseiannot

arrow

19. Themistiiannot

secundum doctrinam Platonicorumannot

arrow

20. Plotini Aegyptiiannot

arrow

21. Adelandi Arabisannot

arrow

22. Porphyrii Tyriiannot

arrow

23. Iamblici Chalcideiannot

arrow

24. Procli Lyciiannot

[ ]

arrow

25. Pythagoraeannot

arrow

26. Chaldeorum theologorumannot

arrow

27. Mercurii Trismegisti Aegyptiiannot

arrow

28. Cabalistarumannot

secundum opinionem propriam

arrow

1. paradoxe numero xvii

arrow

2. philosophice numero lxxxannot

arrow

3. paradoxe numero lxxiannot

arrow

4. in theologia numero xxxiannot

arrow

5. lxii in doctrina platonisannot

arrow

6. in doctrina abucaten avenanannot

arrow

7. de mathematicis numero lxxxvannot

arrow

7a. questionesannot

    1. Utrum sitannot

    2. Utrum sitannot

    3. Utrum sitannot

    4. Utrum sitannot

    5. Utrum sitannot

    6. Quomodo deusannot

    7. An sitannot

    8. An esseannot

    9. Quid deannot

    10. Quomodo elementaannot

    11. Quis modusannot

    12. Utrum supraannot

    13. Utrum supraannot

    14. Utrum interannot

    15. Utrum interannot

    16. Utrum inannot

    17. Utrum inannot

    18. Quis numerusannot

    19. Qui sitannot

    20. Quot sintannot

    21. Utrum naturaannot

    22. Quid dicatannot

    23. Utrum sintannot

    24. Utrum sitannot

    25. Utrum creatioannot

    26. Utrum interannot

    27. Utrum recteannot

    28. Quae sitannot

    29. Quae sitannot

    30. Utrum naturaannot

    31. Utrum naturaannot

    32. Utrum possintannot

    33. Utrum deturannot

    34. Quomodo differatannot

    35. Utrum deusannot

    36. Quomodo differatannot

    37. Quae pertineantannot

    38. Quando futuraannot

    39. Quis etannot

    40. Quae opinioannot

    41. Utrum formaeannot

    42. Utrum inannot

    43. Utrum haecannot

    44. Utrum sitannot

    45. Utrum sitannot

    46. Utrum mediateannot

    47. Utrum omneannot

    48. Utrum sitannot

    49. Utrum aliquaannot

    50. Quae naturaeannot

    51. Utrum foelicitasannot

    52. Utrum quantitasannot

    53. Utrum naturaannot

    54. Utrum inannot

    55. Cuius naturaeannot

    56. Utrum animaeannot

    57. Quis sitannot

    58. Quis sitannot

    59. Utrum diffinitioannot

    60. Quare solumannot

    61. Utrum animaannot

    62. Utrum sitannot

    63. Utrum universaliterannot

    64. Utrum sicutannot

    65. Utrum sitannot

    66. Quare inannot

    67. Quare sextaannot

    68. Quare sexannot

    69. Quid significetannot

    70. Utrum distinguaturannot

    71. Quae sitannot

    72. Cur hominesannot

    73. Cur naturalisannot

    74. Utrum inannot

arrow

8. xv de intelligentia ...annot

arrow

9. magicae numero xxviannot

arrow

10. xxxi intelligendi hymnos orpheiannot

arrow

11. cabalisticae numero lxxiannot

colophon

announcement

registrumannot

trailer

corrigenda

previous next

Prev

Next

conclusiones numero .xxxi. secundum |propriam opinionem de modo intelli|gendi hymnos orphei secundum magi|am id est secretam divinarum rerum |naturaliumque sapientiam a me pri|mum in eis repertam:.

annotated II.10.1. Sicut secretam magiam a nobis primum ex Orphei hymnis eli|citam: fas non est in publicum explicare: ita nutu quodam ut in |infrascriptis fiet conclusionibus eam per Amphorismorum capita de|monstrasse utile erit ad excitandas contemplativorum mentes.

annotated II.10.2. Nihil efficacius hymnis Orphei in naturali magia: si debita |musica animi intentio et caeterae circumstantiae quas norunt sa|pientes fuerint adhibitae.

annotated II.10.3. Nomina deorum quos Orpheus canit non decipientium de|monum a quibus malum et non bonum provenit. Sed naturali|um virtutum divinarumque sunt nomina a vero deo in utilitatem |maxime hominis si eis uti sciverit mundo distributarum.

annotated II.10.4. Sicut hymni David operi Cabalae mirabiliter deserviunt: ita |hymni Orphei operi verae: licitae: et naturalis magiae.

annotated II.10.5. Tantus est numerus hymnorum Orphei: quantus est numerus |cum quo deus triplex creavit saeculum sub quaternarii pythago|rici forma numeratus.

annotated II.10.6. Quarumcunque virtutum naturalium vel divinarum eadem est pro|prietatis analogia: idem etiam nomen: idem hymnus: idem opus |servata proportione. Et qui tentaverit exponere videbit corre|spondentiam.

annotated II.10.7. Qui nescierit perfecte sensibiles proprietates per viam secre|tae analogiae intellectualizare: nihil ex hymnis Orphei sanum in|telliget.

annotated II.10.8. Qui profunde et intellectualiter divisionem unitatis venereae |in trinitatem gratiarum et unitatis fatalis in trinitatem parcarum |et unitatis saturniae in trinitatem Iovis N eptunni et Plutonis intel|lexerit: videbit modum debite procedendi in orphica theologia.

annotated II.10.9. Idem sunt curetes apud Orpheum: et potestates apud Diony|sium.

annotated II.10.10. Qui praecedentis conclusionis opus attentaverit: adhibeat opus |cabalae secundum appropriata timori Isaac.

annotated II.10.11. Frustra Palemonem et Leucotheam adibit: qui Nereumnon at|traxerit: nec Nereum attrahet qui circa primariam animalem tri|nitatem operatus non fuerit.

annotated II.10.12. Per octonarium numerum hymnorum maritimorum: corpo|ralis naturae nobis proprietas designatur.

annotated II.10.13. Idem est Typhon apud Orpheum: et Zamael in Cabala.

annotated II.10.14. Siquis in opere precedentis conclusionis intellectualiter ope|rabitur per meridiem ligabit septentrionem: si vero mundialiter |per totum operabitur: iudicium sibi operabitur.

annotated II.10.15. Idem est nox apud Orpheum: et ensoph in Cabala.

annotated II.10.16. Ex praecedenti conclusione potest quis rectius exponere quam ex|ponat Proclus quid sibi velit illud dictum theologi inducentis |opificem mundi noctem consulentem de opificio mundano.

annotated II.10.17. Ex eisdem dictis possunt intelligi cur in Symposio a Diotima Po|rus consilii filius: et Iesus in sacris litteris angelus magni consilii |nominetur.

annotated II.10.18. Anima aquea ut inferiora generat: superiora contemplatur in |seipsa se sistit: triplici hymno maris Neptunni et oceani ab Orpheo |decantatur.

annotated II.10.19. Nihil habebit firmum in opere qui vestam non attraxerit.

annotated II.10.20. Per septennarium hymnorum paternae menti attributorum |Prothogni: Palladis: Saturni: Veneris: Rheae: legis: Bacchi: po|test intelligens et profundus contemplator de saeculi consumati|one aliquid coniectare.

annotated II.10.21. Opus praecedentium hymnorum nullum est sine opere Caba|le: cuius est proprium practicare omnem quantitatem formalem |continuam et discretam.

annotated II.10.22. Qui heroas in duplices non diviserit nativos et adventitios |saepe errabit.

annotated II.10.23. Qui Apollinem adibit: mediabit opus per Bacchum triethericum |et consumabit per nomen ineffabile.

annotated II.10.24. Non inebriabitur per aliquem bacchum: qui suae musae prius |copulatus non fuerit.

annotated II.10.25. Per quaternarium hymnorum primae formae mundanae attri|butorum sui formabilis natura nobis designatur.

annotated II.10.26. Qui perfecte in animam redierit: primae formae suam formam |aequaverit.

annotated II.10.27. Qui praecedentis conclusionis opus tentaverit: Iovem adibit |tertium ut viventem non ut vivificantem.

annotated II.10.28. Frustra adit naturam et Protheum qui Pana non attraxerit.

annotated II.10.29. Sicut post universalem animationem est particularis animatio: |ita post universalem providentiam est particularis providentia.

annotated II.10.30. Ex praecedenti conclusione sciri potest cur Ovidius in execrati|one in Ibin postquam invocavit numen quod terram regit et aquam: |terram invocat et Neptunnum.

annotated II.10.31. Qui annotaverit diligenter dicta ab Aristotele in expositione |definitionis de anima: videbit cur Orpheus Palladi et Veneri vi|gilantiam attribuerit.

Annotations

Sort by:

 

All: 31 conclusiones según propia opinión sobre el modo de entender los himnos de Orfeo según la magia, esto es, la sabiduría secreta de las cosas divinas y naturales, descubierta en ellas primero por mí.