Conclusiones CM publice disputandae

prefatioannot

secundum doctrinam latinorumannot

arrow

1. Alberti Magniannot

arrow

2. Thomae Aquinatisannot

arrow

3. Francisci de Maironisannot

arrow

4. Iohannis Scotiannot

arrow

5. Henrici Gandavensisannot

arrow

6. Egidii Romaniannot

secundum doctrinam Arabumannot

arrow

7. Avenroisannot

arrow

8. Avicennaeannot

arrow

9. Alpharabiiannot

arrow

10. Isaac Narbonensisannot

arrow

11. Abumaronis Babyloniiannot

arrow

12. Moysis Aegyptiiannot

arrow

13. Maumethis Tolletiniannot

arrow

14. Avempacis Arabisannot

secundum Graecosannot

arrow

15. Theophrastiannot

arrow

16. Ammoniiannot

arrow

17. Simpliciiannot

arrow

18. Alexandri Aphrodiseiannot

arrow

19. Themistiiannot

secundum doctrinam Platonicorumannot

arrow

20. Plotini Aegyptiiannot

arrow

21. Adelandi Arabisannot

arrow

22. Porphyrii Tyriiannot

arrow

23. Iamblici Chalcideiannot

arrow

24. Procli Lyciiannot

[ ]

arrow

25. Pythagoraeannot

arrow

26. Chaldeorum theologorumannot

arrow

27. Mercurii Trismegisti Aegyptiiannot

arrow

28. Cabalistarumannot

secundum opinionem propriam

arrow

1. paradoxe numero xvii

arrow

2. philosophice numero lxxxannot

arrow

3. paradoxe numero lxxiannot

    1. Sicut esseannot

    2. Non possumusannot

    3. Qui attingitannot

    4. Solus illeannot

    5. Quanto unusquisqueannot

    6. Sicut cognitioannot

    7. Sicut deusannot

    8. Si Theologiaannot

    9. Vera methaphysicaannot

    10. Sicut inannot

    11. Eadem resannot

    12. Sicut angelusannot

    13. Contradictoria inannot

    14. Licet sitannot

    15. Contradictoria coinciduntannot

    16. Rationabiliter posuitannot

    17. In intellectuannot

    18. Ideo inannot

    19. Unumquodque inannot

    20. Ipseitas uniuscuiusqueannot

    21. Per praedictasannot

    22. Nemo mireturannot

    23. Sicut formaeannot

    24. Non potestannot

    25. Nisi destruamusannot

    26. Ex praecedentibusannot

    27. Quinque ponendaannot

    28. Rectius adannot

    29. Ratio predicamentiannot

    30. Ratio praedicamentiannot

    31. Ratio praedicamentiannot

    32. Ratio praedicamentiannot

    33. Ratio praedicamentiannot

    34. Nullum estannot

    35. Sicut deannot

    36. Sicut intellectusannot

    37. Primum intelligibileannot

    38. In animisannot

    39. Dictum illudannot

    40. Posse animamannot

    41. Sicut seannot

    42. Infinitas deiannot

    43. Actus quoannot

    44. Aristoteles libroannot

    45. Ordo librorumannot

    46. Dato quocunqueannot

    47. Melius potestannot

    48. Praeter triaannot

    49. Magis improprieannot

    50. Sola materiaannot

    51. Tria suntannot

    52. Eadem estannot

    53. Qui primamannot

    54. Ad probandumannot

    55. Qui ordinemannot

    56. Preter distinctionemannot

    57. Species inimicitiaeannot

    58. Formalitas estannot

    59. Ubicunque daturannot

    60. Nihil intelligitannot

    61. Tota substantiaannot

    62. Anima seipsamannot

    63. Quamvis inannot

    64. Intellectualis naturaannot

    65. Quia intellectusannot

    66. Potest animaannot

    67. Cuilibet serieiannot

    68. Omnes animaeannot

    69. Rationabile estannot

    70. Cum tresannot

    71. Empedocles perannot

arrow

4. in theologia numero xxxiannot

arrow

5. lxii in doctrina platonisannot

arrow

6. in doctrina abucaten avenanannot

arrow

7. de mathematicis numero lxxxvannot

arrow

7a. questionesannot

arrow

8. xv de intelligentia ...annot

arrow

9. magicae numero xxviannot

arrow

10. xxxi intelligendi hymnos orpheiannot

arrow

11. cabalisticae numero lxxiannot

colophon

announcement

registrumannot

trailer

corrigenda

previous next

Prev

Next

conclusiones de mathematicis se|cundum opinionem propriam nu|mero .lxxxv.

annotated II.7.1. Mathematicae non sunt verae scientiae.

annotated II.7.2. Si foelicitas sit in speculativa perfectione: mathematicae non |faciunt ad foelicitatem.

annotated II.7.3. mathematicae scientiae non sunt propter se: Sed ut via ad alias |scientias quaerendae.

annotated II.7.4. Sicut subiecta mathematicorum si absolute accipiantur: intel|lectum nihil perficiunt: ita si ut imagines accipiantur superiorum: |immediate nos ad intelligibilium speculationem manu ducunt.

annotated II.7.5. Sicut dictum Aristotelis de antiquis dicentis quod ideo errarunt |in physica contemplatione: quia mathematice res physica tra|ctarunt: verum esset si illi materialiter mathematica non forma|liter accepissent ita est verissimum modernos qui de naturalibus |mathematice sidputatnt naturalis philosophiae fundamenta de|struere.

annotated II.7.6. Nihil magis nocivum theologo quam frequens et assidua in ma|thematicis euclidis exercitatio.

annotated II.7.7. Sicut medicina movet spiritus principaliter ut regunt corpus: |ita musica movet spiritus ut serviunt animae.

annotated II.7.8. Medicina sanat animam per corpus: musica autem corpus per |animam.

annotated II.7.9. Per arithmeticam non materialem: Sed formalem habetur op|tima via ad prophetiam naturalem.

annotated II.7.10. Ioachin in prophetiis suis alia via non processit quam per numeros |formales.

annotated II.7.11. Per numeros habetur via ad omnis scibilis investigationem et in- |tellectionem: ad cuius conclusionis verificationem polliceor me ad |infra scriptas. lxxiiii. questiones per viam numerorum responsurum.

previous next

Prev

Next

questiones ad quas pollicetur |se per numeros responsurum:.

annotated II.7a.1. Utrum sit deus.

annotated II.7a.2. Utrum sit infinitus.

annotated II.7a.3. Utrum sit causa omnium rerum.

annotated II.7a.4. Utrum sit simplicissimus.

annotated II.7a.5. Utrum sit intelligens.

annotated II.7a.6. Quomodo deus intelligat.

annotated II.7a.7. An sit dare naturam superiorem natura intellectuali.

annotated II.7a.8. An esse quiditativum rei sit intimius esse quod habeat res.

annotated II.7a.9. Quid de humanitate in sua precisissima abstractione possit prae|dicari: et quid non.

annotated II.7a.10. Quomodo elementa sint in caelo.

annotated II.7a.11. Quis modus debeat teneri in investigatione uniuscuiusque scibilis.

annotated II.7a.12. Utrum supra naturam rerum corporalium sit dare naturam ra|tionalem incorpoream.

annotated II.7a.13. Utrum supra naturam rationalem sit dare naturam intellectualem.

annotated II.7a.14. Utrum inter naturam rationalem et intellectualem sit aliuqa |natura media.

annotated II.7a.15. Utrum inter naturam intellectualem et deum sit aliquam natura media.

annotated II.7a.16. Utrum in aliqua natura: contradictioria se compatiantur.

annotated II.7a.17. Utrum in aliqua natura coincidant contradictoria.

annotated II.7a.18. Quis numerus annorum sit naturaliter debitus vitae boni hominis.

annotated II.7a.19. Quis sit numerus annorum naturaliter debitus vitae mali hominis.

annotated II.7a.20. Quot sint gradus principales naturarum universi.

annotated II.7a.21. Utrum natura corporea ut talis sit activa vel tamen sit passiva.

annotated II.7a.22. Quid dicat corpus.

annotated II.7a.23. Utrum sint in materia dimensiones interminate.

annotated II.7a.24. Utrum sit melius deum causare res quam non causare.

annotated II.7a.25. Utrum creatio rerum ad extra: procedat necessario a divina es|sentia in tribus personis hypostatizata.

annotated II.7a.26. Utrum inter causam et causatum necessario mediet aliquid.

annotated II.7a.27. Utrum recte multitudo scibilium ad decem praedicamentorum |numerum sit reducta.

annotated II.7a.28. Quae sit differentia inter modum intelligendi angelorum: et |animarum rationalium.

annotated II.7a.29. Quae sit differentia inter modum intelligendi dei et angelo|rum.

annotated II.7a.30. Utrum natura angelica sit quodammodo omnia.

annotated II.7a.31. Utrum natura rationalis sit quodammodo omnia.

annotated II.7a.32. Utrum possint esse plures dei.

annotated II.7a.33. Utrum detur infinitum in natura.

annotated II.7a.34. Quomodo differat infinitas quam theologi attribuunt deo: |ab illam quam dicunt philosophi impossibile esse dari.

annotated II.7a.35. Utrum deus sit omnia in onmnibus.

annotated II.7a.36. Quomodo differat esse creaturarum ab esse dei.

annotated II.7a.37. Quae pertineant ad condiserationem theologi.

annotated II.7a.38. Quando futura sit saeculi consumatio.

annotated II.7a.39. Quis et qualis erit rerum status in saeculi consumatione.

annotated II.7a.40. Quae opinio verior de trinitate Arrii. Sabellii. Eucliph. aut fi|dei catholicae.

annotated II.7a.41. Utrum formae sensibiles sint intelligibiliter in angelo.

annotated II.7a.42. Utrum in angelo sit aliud quam intelligens: intellectio et intelle|ctum.

annotated II.7a.43. Utrum haec in angelo realiter: an ratione distinguantur.

annotated II.7a.44. Utrum sit eadem natura moventis et moti motu physico.

annotated II.7a.45. Utrum sit dare aliquid quod secundum suam naturam sit pura poten|tia: quam philosophi vocant materiam primam.

annotated II.7a.46. Utrum mediate vel immediate et quomodo materia prima de|pendeat a deo.

annotated II.7a.47. Utrum omne quod est infra deum sit compositum ex actu et |potentia.

annotated II.7a.48. Utrum sit materia eiusdem rationis in omnibus.

annotated II.7a.49. Utrum aliqua res creata possit esse inmunis ab imperfectione.

annotated II.7a.50. Quae naturae sint aptae foelicitari.

annotated II.7a.51. Utrum foelicitas consistat in intellectu an in voluntate.

annotated II.7a.52. Utrum quantitas sit per se vel participative visibilis.

annotated II.7a.53. Utrum natura intellectualis sit deo semper unita.

annotated II.7a.54. Utrum in natura intellectuali plus sit imperfectionis quam perfe|ctionis.

annotated II.7a.55. Cuius naturae propria sit vera mobilitas.

annotated II.7a.56. Utrum animae conveniat modus scientiae per viam numerorum.

annotated II.7a.57. Quis sit primus modus praedicandi per se.

annotated II.7a.58. Quis sit secundus modus praedicationis per se.

annotated II.7a.59. Utrum diffinitio investigetur per demonstrationem.

annotated II.7a.60. Quare solum de inherentia passionis ad subiectum habetur |scientia.

annotated II.7a.61. Utrum anima rationalis sit materialis.

annotated II.7a.62. Utrum sit incorruptibilis.

annotated II.7a.63. Utrum universaliter intelligat.

annotated II.7a.64. Utrum sicut est dare mundum sensibilem: ita sit dare mundum |intelligibilem.

annotated II.7a.65. Utrum sit maior vel minor numerus separatarum specierum |quam materialium.

annotated II.7a.66. Quare in opere secundae diei non est dictum. Et vidit deus quo|niam bonum.

annotated II.7a.67. Quare sexta numeratio homo dicitur.

annotated II.7a.68. Quare sex diebus dicitur deus omnia perfecisse.

annotated II.7a.69. Quid significet deum septima die quievisse.

annotated II.7a.70. Utrum distinguatur irascibilis a concupiscibili.

annotated II.7a.71. Quae sit distinctio inter potentias animae cognoscitivas.

annotated II.7a.72. Cur homines naturaliter appetant victoriam.

annotated II.7a.73. Cur naturalis sit homini modus cognoscendi per rationem phan|tasiae coniunctam.

annotated II.7a.74. Utrum in caelo sint descripta et significata omnia cuilibet sci|enti legere.

Annotations

Sort by:

 

All: 85 conclusiones según propia opinión sobre las matemáticas