Conclusiones CM publice disputandae

prefatioannot

secundum doctrinam latinorumannot

arrow

1. Alberti Magniannot

arrow

2. Thomae Aquinatisannot

arrow

3. Francisci de Maironisannot

arrow

4. Iohannis Scotiannot

arrow

5. Henrici Gandavensisannot

arrow

6. Egidii Romaniannot

secundum doctrinam Arabumannot

arrow

7. Avenroisannot

arrow

8. Avicennaeannot

arrow

9. Alpharabiiannot

arrow

10. Isaac Narbonensisannot

arrow

11. Abumaronis Babyloniiannot

arrow

12. Moysis Aegyptiiannot

arrow

13. Maumethis Tolletiniannot

arrow

14. Avempacis Arabisannot

secundum Graecosannot

arrow

15. Theophrastiannot

arrow

16. Ammoniiannot

arrow

17. Simpliciiannot

arrow

18. Alexandri Aphrodiseiannot

arrow

19. Themistiiannot

secundum doctrinam Platonicorumannot

arrow

20. Plotini Aegyptiiannot

arrow

21. Adelandi Arabisannot

arrow

22. Porphyrii Tyriiannot

arrow

23. Iamblici Chalcideiannot

arrow

24. Procli Lyciiannot

[ ]

arrow

25. Pythagoraeannot

arrow

26. Chaldeorum theologorumannot

arrow

27. Mercurii Trismegisti Aegyptiiannot

arrow

28. Cabalistarumannot

secundum opinionem propriam

arrow

1. paradoxe numero xvii

arrow

2. philosophice numero lxxxannot

arrow

3. paradoxe numero lxxiannot

arrow

4. in theologia numero xxxiannot

arrow

5. lxii in doctrina platonisannot

arrow

6. in doctrina abucaten avenanannot

arrow

7. de mathematicis numero lxxxvannot

arrow

7a. questionesannot

    1. Utrum sitannot

    2. Utrum sitannot

    3. Utrum sitannot

    4. Utrum sitannot

    5. Utrum sitannot

    6. Quomodo deusannot

    7. An sitannot

    8. An esseannot

    9. Quid deannot

    10. Quomodo elementaannot

    11. Quis modusannot

    12. Utrum supraannot

    13. Utrum supraannot

    14. Utrum interannot

    15. Utrum interannot

    16. Utrum inannot

    17. Utrum inannot

    18. Quis numerusannot

    19. Qui sitannot

    20. Quot sintannot

    21. Utrum naturaannot

    22. Quid dicatannot

    23. Utrum sintannot

    24. Utrum sitannot

    25. Utrum creatioannot

    26. Utrum interannot

    27. Utrum recteannot

    28. Quae sitannot

    29. Quae sitannot

    30. Utrum naturaannot

    31. Utrum naturaannot

    32. Utrum possintannot

    33. Utrum deturannot

    34. Quomodo differatannot

    35. Utrum deusannot

    36. Quomodo differatannot

    37. Quae pertineantannot

    38. Quando futuraannot

    39. Quis etannot

    40. Quae opinioannot

    41. Utrum formaeannot

    42. Utrum inannot

    43. Utrum haecannot

    44. Utrum sitannot

    45. Utrum sitannot

    46. Utrum mediateannot

    47. Utrum omneannot

    48. Utrum sitannot

    49. Utrum aliquaannot

    50. Quae naturaeannot

    51. Utrum foelicitasannot

    52. Utrum quantitasannot

    53. Utrum naturaannot

    54. Utrum inannot

    55. Cuius naturaeannot

    56. Utrum animaeannot

    57. Quis sitannot

    58. Quis sitannot

    59. Utrum diffinitioannot

    60. Quare solumannot

    61. Utrum animaannot

    62. Utrum sitannot

    63. Utrum universaliterannot

    64. Utrum sicutannot

    65. Utrum sitannot

    66. Quare inannot

    67. Quare sextaannot

    68. Quare sexannot

    69. Quid significetannot

    70. Utrum distinguaturannot

    71. Quae sitannot

    72. Cur hominesannot

    73. Cur naturalisannot

    74. Utrum inannot

arrow

8. xv de intelligentia ...annot

arrow

9. magicae numero xxviannot

arrow

10. xxxi intelligendi hymnos orpheiannot

arrow

11. cabalisticae numero lxxiannot

colophon

announcement

registrumannot

trailer

corrigenda

previous next

Prev

Next

conclusiones in theologia nume|ro .xxxi. secundum opinionem pro|priam a communi modo dicendi |theologorum satis diversam.

annotated II.4.1. Qui dixerit accidens existere non posse nisi inexistat. Eucha|ristiae poterit sacramentum tenere etiam tenendo panis substan|tiam non remanere ut tenet communis via.

annotated II.4.2. Si teneatur communis via de possibilitate suppositationis in |respectu ad quamcunque creaturam: dico quod sine conversione panis |in corpus Christi vel paneitatis anihilatione potest fieri ut in al|tari sit corpus Christi secundum veritatem sacramenti Eucharistiae: quod |sit dictum loquendo de possibili: non de sic esse.

annotated II.4.3. Ideales rerum formalesque rationes effective a deo in prima cre|ata mente formaliter primo repperiri cum theologica veritate |tenemus.

Correlarium. Ubi ideae sunt idealiter: ibi non sunt formaliter. |ubi sunt formaliter: ibi non sunt idealiter.

annotated II.4.4. Si ponamus deum cognoscere creaturas ut obiectum secunda |rium suae intuitionis ut communiter ponitur dico quod pater prius produ|cit verbum quam creaturas cognoscat.

annotated II.4.5. Attributales perfectiones nec in deo: nec secundum se quiditative sum|pte dicunt diversas rationes in recto et principaliter diffinibiles |vel descriptibiles.

annotated II.4.6. Intuitus divinae cognitionis ad creaturas tanquam obiecta prima|ria vel secundaria formaliter non terminatur ut dicit commu|nis schola theologorum: sed se tantum. et nihil aliud a se intuens |primarie nec secundarie unitive et eminenter: et plus quam equipol|lenter omnia cognoscit.

Correlarium. Non est aliqua multitudo intellectorum in deo |nec creature ut intellecte ponunt in numerum cum divina essen|tia ut intellecta: Sed est penitus unum simplicissimum intellectum.

annotated II.4.7. Tria transcendentia in quibus consistit imago: non dicunt diver|sas rationes in recto et principaliter diffinibiles vel descriptibiles.

annotated II.4.8. Christus non veraciter et quantum ad realem presentiam de|scendit ad inferos ut ponit Thommas et communis via: Sed so|lum quo ad effectum.

annotated II.4.9. Licet ita mihi videatur probabile non est tamen pertinaciter asse|rendum quod anima Christi per alium modum nobis ignotum po|tuerit in infernum descendere.

annotated II.4.10. Illa verba (hoc est corpus etc.) quae in consecratione dicuntur: |materialiter tenentur non significative.

annotated II.4.11. Si teneatur communis via quod actu intellectus attingatur deus: dico duas |sequentes conclusiones quarum haec est prima quod videntes verbum eo |actu quo essentiam divinam attingunt creaturas non attingunt nisi |eminenter equipollenter ad formalem cognitionem. Equipollen|tia non actus sed obiecti.

annotated II.4.12. Beati duplicem habent cognitionem de creaturis eas formaliter |attingentem: quarum altera illative est ex ea qua verbum attingunt |altera secundum quam in re creata creaturam contemplantur.

annotated II.4.13. Non assentior communi sententiae theologorum dicentium posse deum quamli|bet naturam suppositare: Sed de rationali tamen hoc concedo.

annotated II.4.14. Nec crux Christi nec ulla imago adoranda est adoratione la|triae etiam eo modo quo ponit Thommas.

annotated II.4.15. Si non peccasset Adam deus fuisset incarnatus: sed non crucifi|xus.

annotated II.4.16. In quo lumine Iohanes Apocalipsim vidit: in eo apocalipsim |non intellexit.

annotated II.4.17. Primum peccatum angeli fuit peccatum obmisssionis: Secun|dum peccatum luxuriae: Tertium peccatum superbiae.

annotated II.4.18. Dico probabiliter: et nisi esset communis modus dicendi theo|logorum in oppositum firmiter assererem: assero tamen hoc di|ctum in se esse probabile: et est quod sicut nullus opinatur aliquid ita |esse praecise quia vult sic opinari: ita nullus credit aliquid esse ve|rum precise: quia vult credere id esse verum.

Correlarium. Non est in potestate libera hominis credere arti|culum fidei esse verum quando placet et credere eum esse falsum |quando sibi placet.

annotated II.4.19. Nisi essent dicta sanctorum quae in manifesto sui sermonis viden|tur dicere oppositum firmiter assererem hanc et sequentem con|clusionem: assero tamen eas probabiles esse et defendi posse ratio|nabiliter. quarum prima est quod peccatum mortale in se est malum |finitum.

annotated II.4.20. Secunda est quod peccato mortali finiti temporis non debetur pe|na infinita secundum tempus: Sed finita tantum.

annotated II.4.21. Non omnis voluntas dei beneplaciti est efficax.

annotated II.4.22. Dictum Apostoli dicentis: Deus vult omnes homines salvos |fieri positive de voluntate beneplaciti antecedente intelligenda |est.

annotated II.4.23. Voluntas antecedens sic potest describi. Voluntas dei antece|dens est illa qua deus dat alicui naturalia vel antecedentia qui|bus potest aliquid consequi: cui deus paratus est coagere si alius |velit: nec sibi contrarium manifestabit cum praecepto vel consi|lio exequendi permittens eum libere velle agere ad consequtio|nem suae salutis.

annotated II.4.24. Tenendo communem viam theologorum quod foelicitas sit in intellectu |vel in voluntate: dico duas conclusiones: quarum Prima est haec |quod intellectus ad foelicitatem non perveniret nisi esset actus volun|tatis: qui in hoc est ipso actu intellectus potior.

annotated II.4.25. Secunda conclusio est haec. Licet actus intellectus formaliter |foelicitantis attingat obiecti essentiam: tamen quod actus suus circa |illum actus sit foelicitatis: formaliter habet ab actu voluntatis.

annotated II.4.26. Persone in divinis numero distinguuntur.

annotated II.4.27. Personalitates in divinis sunt primo diversae.

annotated II.4.28. Theologice loquendo dico quod in aevo non est successio formali|ter intrinseca continuativa: Sed bene terminativa: secundum phi|losophos tamen aliter dicerem.

annotated II.4.29. Rationabilius est credere Origenem esse salvum: quam credere ip|sum esse damnatum.

Annotations

Sort by:

 

All: 31 tesis de teología según propia opinión bastante diferentes del modo común de decir de los teólogos.